En | Ελ  

  
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Γεννήθηκα στη Ρόδο. Τελείωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές στο Ηράκλειο και πέρασα με εισαγωγικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). 
 
Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988 και υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία ως αξιωματικός ιατρός στο σώμα Ελληνικής Αεροπορίας (1988-1990). Υπηρέτησα την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου κατά το χρονικό διάστημα 1990-1991. 
Το 1989 ξεκίνησα την διδακτορική μου διατριβή στο Εργαστήριο Ενδοκρινολογικής Φαρμακολογίας του Τομέα Βασικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1994 ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή και πήγα στις ΗΠΑ για μετεκπαίδευση.
Κατά το χρονικό διάστημα 1992-1993 ασκήθηκα στη Γενική Χειρουργική, η οποία απαιτείται για τη λήψη της ειδικότητας της Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Στη συνέχεια (1993-1997) ασκήθηκα στην ειδικότητα της Μαιευτικής & Γυναικολογίας στην Πανεπιστημιακή Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Μετεκπαιδεύτηκα στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και τη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία σε δύο από τα μεγαλύτερα επιστημονικά κέντρα διεθνώς: 
 
1) Division of Human Reproduction, Department of Obstetrics & Gynecology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. 
 
2) Imperial College School of Medicine, Hammersmith Hospital, Department of Reproductive Surgery & Medicine, In Vitro Fertilization Unit, London, UK. 
 
Το 2001 εκλέχθηκα Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, το 2006 μονιμοποιήθηκα στην ίδια βαθμίδα και το 2010 εκλέχθηκα Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εχω ιδρύσει και οργανώσει τη Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και το Ιατρείο Καθ’ έξιν αποβολών της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 
 
Ερευνητικό Εργο & Ενδιαφέροντα
 
Το ερευνητικό μου ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στη μελέτη του μηχανισμού εμφύτευσης του εμβρύου και της αντιμετώπισης των διαταραχών της υποδεκτικότητας του ενδομητρίου, σε περιπτώσεις αποτυχίας των προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η πρώτη σημαντική συνεισφορά μου στη γνώση του μηχανισμού της εμφύτευσης αφορά την αποσαφήνιση του μηχανισμού της ανοσοανοχής του εμβρύου από την πλευρά της μητέρας κατά το στάδιο της εμφύτευσης της βλαστοκύστης. Σε μελέτη που διεξήχθη στις H.Π.Α. δείξαμε ότι τόσο η βλαστοκύστη (αρχόμενο έμβρυο) όσο και ο φθαρτός εκκρίνουν CRH (εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης) επάγοντας την απόπτωση (προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο) των λεμφοκυττάρων που τοπικά προσεγγίζουν το σημείο της εμφύτευσης. Ετσι στην ουσία αναστέλλεται η αντίδραση μοσχεύματος – ξενιστή που αναμένονταν να λάβει χώρα καθώς το έμβρυο θεωρείται ημι-αλλομόσχευμα (κατά το ήμισυ ξένο προς τη μητέρα λόγω της πατρικής του προέλευσης) (Makrigiannakis et al, Nat Immunol 2001). Επεκτείνοντας τη μελέτη επί της αρχόμενης εμφύτευσης δείξαμε ότι η ίδια ορμόνη (CRH) ρυθμίζει το βάθος της εμφύτευσης (Bamberger et al, 2006) καθώς επίσης ότι η παθολογική εμφύτευση μέσω παθολογικής ρύθμισης της CRH στην ουσία σχετίζεται με παθήσεις της παθολογικής πλακουντοποίησης όπως είναι η προεκλαμψία και η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης (Petsas et al, 2014). Επιπλέον σε παράλληλη μελέτη δείξαμε ότι η αυξημένη συγκέντρωση CRH σχετίζεται με αποβολές Α’τριμήνου μέσω επαγωγής της απόπτωσης της τροφοβλάστης (Minas et al, 2007). 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα αποκτούν οι γυναίκες που χαρακτηρίζονται ως επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης. Αν και δεν υπάρχει σαφής ορισμός που να χαρακτηρίζει αυτές τις ασθενείς, είναι κοινή ομολογία ότι ως επαναλαμβανόμενη αποτυχία εμφύτευσης θεωρείται κάθε περίπτωση που απέτυχε να βιώσει κλινική εγκυμοσύνη μετά από τρεις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης με καλής ποιότητας έμβρυα. Αυτές οι γυναίκες συνήθως – και όχι αδίκως – φορτίζονται με άγχος και στρες που εντέλει τις καθιστά μη «υποδεκτικές» σε νέες προσπάθειες. Η επιτυχής έκβαση μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης σε περιπτώσεις  επαναλαμβανόμενης αποτυχίας εμφύτευσης αποτελεί πρόκληση τόσο για μένα τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο μελέτης νέων τρόπων παρέμβασης προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οργάνωσα και δημοσίευσα πιλοτική μελέτη στην οποία επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εξωσωματικής γονιμοποίησης με προετοιμασία του ενδομητρίου με CRH (εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης) και ενδομήτρια χορήγηση αυτόλογων μονοπύρηνων κυττάρων– (Makrigiannakis et al, Eur J Clin Invest, 2015) 
Επίσης έχω ασχοληθεί με τους μοριακούς μηχανισμούς ωοθυλακιογένεσης και ωοθυλακικής δυσλειτουργίας.
 
Έχω δημοσιεύσει 136 εργασίες. To μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα αλλά και από την ερευνητική δραστηριότητα μου στο Εξωτερικό. 
Συμμετείχα στη συγγραφή 3 κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα και  2 κεφαλαίων σε ελληνικά επιστημονικά συγγράμματα. Υπάρχουν 14 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά.   
 
 
Διδακτικό Εργο
 
Από τα χρόνια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής συμμετείχα στο εκπαιδευτικό έργο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, συμμετείχα και στο διδακτικό έργο των κέντρων στα οποία μετεκπαιδεύτηκα. Ως Καθηγητής συμμετέχω σε πολλά μετεκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των περισσοτέρων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
 
 
Τιμητικές Διακρίσεις – Βραβεία 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 
1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΕΙΟ) ΣΤΟ 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, 1994. Μελέτη της έκφρασης και ρύθμισης της ορμόνης έκλυσης της κορτικοτροπίνης (CRH) στα ανθρώπινα ενδομητρικά κύτταρα. Α Μακρυγιαννάκης, E. Ζουμάκης, A. Γραβάνης.
 
2. ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ, Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 1997. Δυνατότητες και περιορισμοί για χρήση αίματος ομφαλίου λώρου για μεταμοσχεύσεις στα παιδιά. Δημητρίου Ε, Ματσούκα Ξ, Περδικογιάννη Ξ, Στειακάκη Ε, Μπολονάκη Ε, Λυδάκη E, Μακρυγιαννάκης A, Κουμαντάκης E, Καλμαντή M. 
 
3. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (AACR-GLAXO WELCOME ONCOLOGY CLINICAL RESEARCH SCHOLAR AWARD) ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ. NEW ORLEANS, USA, 1998. Replication selective herpes simplex virus-1 in the treatment of epithelial ovarian cancer. Coukos G, Caparelli D, Makrigiannakis A, Abbas A, Kaiser L, Rubin S, Albelda SM, Molnar-Kimber KL.
 
4. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ. 23ο INTERNATIONAL HERPESVIRUS WORKSHOP. YORK, UK. 1998. Replication selective herpes simplex virus-1 and the use of a producer cell line in the treatment of epithelial ovarian cancer. Coukos G, Caparelli D, Makrigiannakis A, Abbas A, Kaiser L, Rubin S, Molnar-Kimber KL.
 
5. ΒΡΑΒΕΙΟ ‘PRESIDENT’S PRESENTER AWARD’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. SOCIETY OF GYNECOLOGIC INVESTIGATION, ATLANTA, USA, 1999. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its receptor (flt-1) mediates the hCG-induced expression of fibronectin (FN) and its a5β1-integrin receptor during corpus luteum formation and luteolysis. Makrigiannakis A, Coukos G, Koi H, Montas S, Coutifaris C.
 
6. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (HONOURS) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA MEDICAL CENTER, PHILADELPHIA USA, για τη συμμετοχή στην επιστημονική ανακάλυψη με θέμα: ‘Producer cells enhance the oncolytic activity of a replication-selective Herpes Simplex Virus-1 mutant in epithelial ovarian cancer in vivo’ που αποτέλεσε την επιστημονική βάση για την κατοχύρωση ΠΑΤΕΝΤΑΣ (L1929)/1999, που ήδη έχει αναληφθεί από αμερικάνικη φαρμακευτική εταιρεία για τη δημιουργία φαρμακευτικού σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες για την καταπολέμηση του καρκίνου των ωοθηκών.
 
7. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ‘MARYLAND’ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USA), για την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση της ειδικευομένης στη Μαιευτική – Γυναικολογία Dr. Denise Wallinsky, η οποία έλαβε το δεύτερο Βραβείο του διαγωνισμού της εταιρείας αυτής με τη μελέτη: ‘Expression of integrins ανβ3 and ανβ5 and ligands OPN and FN in the fallopian tube epithelium’.
 
8. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟ 390 ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (39th Annual Meeting of ESCI, Athens, Greece, 2005), για τη παρουσίαση με τίτλο: “Urocortin is expressed at the implantation site of the human blastocyst”.
 
9. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟ 320 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (Πάτρα, Ελλάδα, 2005) για τη παρουσίαση με τίτλο: “Expression of Prolactin receptor in rat oocytes and pre-implantation embryos”.  
 
10. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΝΑΣΑΚΗ», η οποία χορηγήθηκε στον διδακτορικό μου φοιτητή Βασίλη Μηνά (2005-2006).
 
11. Επίτιμο αντεπιστέλλον μέλος της Γερμανικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας (Αναγόρευση στο 59ο Συνέδριο της Γερμανικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας, Μόναχο, Οκτώβριος 2012) 
 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 
1. Υποτροφία από το Ιδρυμα Υποτροφιών «Αλέξανδρος Ωνάσης» για έρευνα στην Γυναικολογική Ενδοκρινολογία στις ΗΠΑ (1997-1999)
 
2. Research Grant από τα ερευνητικά προγράμματα της Wyeth, USA (1999)
 
3. Υποτροφία από το Εμπειρίκιο Ιδρυμα (2000)
 
4. Χρηματοδότηση από το Ιδρυμα Υποτροφιών «Αλέξανδρος Ωνάσης» για έρευνα στην Γυναικολογική Ενδοκρινολογία στην Ελλάδα (2002-2004)
 
5. Υποτροφία από το πρόγραμμα ΙΚΥDA του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στη βασική έρευνα (2003-2005)
 
6. Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ (03ΕΔ626, ΚΠΣ 00098-1). «In vivo & in vitro  μελέτη του ρόλου των γονιδίων ETS & CRF στην ανάπτυξη και παθολογία του πλακούντα και του εμβρύου (2003)
 
7. Χρηματοδότηση από την HeCog για μελέτη του ρόλου της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης (Corticotropin Releasing Hormone, CRH) στους μηχανισμούς ανοσοδιαφυγής του επιθηλιακού καρκίνου των ωοθηκών.
 
8. Χορηγία στο όνομα του «Γεωργίου Παπανικολάου» για ενθάρρυνση της έρευνας στο χώρο της Γυναικολογίας στην Ελλάδα από την Procter & Gamble για την εργασία με τίτλο: «Μηχανισμοί ωοθυλακιογένεσης & ωοθυλακικής δυσλειτουργίας στην πρόωρη εμμηνόπαυση: Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Wilms (WT1), του μορίου προσκόλλησης N-cadherin  και της επιλεκτικής αδρανοποίησης του χρωμοσώματος Χ» (2007-2008)
 
9. Χορηγία στο όνομα του «Γεωργίου Παπανικολάου» για ενθάρρυνση της έρευνας στο χώρο της Γυναικολογίας στην Ελλάδα από την Procter & Gamble για την εργασία με τίτλο: “Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την εμφύτευση μετά από ενδομήτρια χορήγηση αυτόλογων ανοσοτροποποιημένων (με HCG/CRH) περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων (PBMCs) σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης αποτυχίας εμφύτευσης” (2013-14)
 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 
1. Αmerican Association Advancing the Science
2. American Endocrine Society
3. American Society for reproductive gynecology and infertility (active member)
4. Forum of the Hellenic diaspora for the Obstetrics-Gynecology and reproduction (Ιδρυτικό μέλος, Αθήνα Νοέμβριος 1998)
5. Ελληνική εταιρεία έρευνας και θεραπείας καρκίνου 
6. Ελληνική εταιρεία ενδοκρινικής γυναικολογίας
7. Μεσογειακή Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής – Ιδρυτικό μέλος (2007). 
8. ESHRE (European Society on Human Reproduction and embryology). 
9. Eλληνική Μαιευτική και Γυναικολογική εταιρεία
10. Mέλος (ιδρυτικό) Ελληνογερμανικής Εταιρείας Γυναικολόγων
11. Αντεπιστέλλον μέλος της Γερμανικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 

 
Διοικητικές θέσεις
 
a. European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

  i. Member of the Executive Committee
  ii. Member of the Advisory Board
  iii. Member of the Publication Committee
  iv. Member of the Scientific Committee “Best of ESHRE/ASRM”
  v. Member of the Stirring Committee of the ECRES
  vi. Organizer of the pre-congress course of ESHRE in Boston during the ASRM congress (2013)
  vii. Nominated President 

b. Mediterranean Society of Reproductive Medicine

  i. Founding Member
  ii. Member of the executive committee
  iii. President
  iv. Organizer of an International MSRM Meeting in Crete (Yearly)
  v. MSRM-COGI, Barcelona, Spain, 24-4-2014

c. European Society of Clinical Investigation (ESCI)
 
  i. Member of the executive committee
 
<< επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
   
Τα νέα μας
Συνέδρια που έχουν διοργανωθεί από τον κο Μακρυγιαννάκη
Η πρώτη θαυμαστή συνομιλία μητέρας - παιδιού
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης και έρευνας!
διαβάστε περισσότερα ...
     
       
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΩΟΘΗΚΩΝ/ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - IVF
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ICSI
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΕΚΚΟΛΑΨΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΡΥΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗΣ
ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΒΡΥΩΝ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ
ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ/ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΕΩΝ
ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΩΑΡΙΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ/IVF ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ
PGD/PGS
ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΟΠΠΥ
USEFUL LINKS
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
ΑΙΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ, ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΑΝΔΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΑΝΔΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ